Thursday, February 17, 2011

Kanak-kanak Mangsa PAS

 Masih Kau Ingat ?


 Anak-anak kita menjadi mangsa PAS
Anak-anak yang tidak tahu apa-apa diusir

Sabda Nabi belajarlah sehingga ke negara China.
Tetapi Zaman PAS perintah Terengganu anak-anak  tadika diusir