Thursday, March 3, 2011

Kehancuran Perpaduan 1 Ummah

Amanat Haji Hadi Menyebabkan Solat Dua Iman Bukan 1iman.